Kwaliteit en register


Alle fysiotherapeuten van onze Praktijk voor Fysiotherapie voldoen aan de kwaliteitseisen zoals aan hen gesteld.
Zij staan ook allen ingeschreven in het Centraat Kwaliteits Register.


Uitleg:

De titel van fysiotherapeut is wettelijk beschermd. Wie de officiële studie heeft afgerond, aan alle basiseisen voldoet en ingeschreven staat bij de overheid, mag zelfstandig patiënten behandelen als fysiotherapeut.
Om de kwaliteit van fysiotherapie nog verder te stimuleren, is het Centraal Kwaliteitsregister Fysiotherapie in het leven geroepen. Dit wordt voorzien door de beroepsorganisatie KNGF (Koninklijk Nederlands Genootschap Fysiotherapie).

Wie aan alle kwaliteitseisen voor behandeling, praktijkervaring, (bij-)scholing en beroepsoverleg doet en werkt volgens de KNGF-richtlijnen, kan zich in het Centraal Kwaliteitsregister Fysiotherapie inschrijven. Ingeschreven staan in dit register is onder andere een eis om te kunnen contracteren met een zorgverzekeraar.

Deze KNGF-richtlijnen zijn enerzijds gericht op het technisch handelen. Het streven is dat men efficiënt, effectief en doelmatig handelt. Hierbij wordt rekening gehouden met het meest geldende bewijs voor het behalen van een goed resultaat. Deze maat voor bewijs wordt verkregen uit de vergelijkingen van hoogwaardig wetenschappelijk onderzoek.
Anderszijds zijn er de KNGF-richtlijnen gericht op administratie en verslaglegging.