De praktijk

Onze Praktijk voor Fysiotherapie aan de Zwarteweg 123 in Aalsmeer maakt onderdeel uit van Gezondheidscentrum Zwarteweg. De praktijk wordt bemand door drie fysiotherapeuten die in afwisselende samenstelling met elkaar samenwerken. Zij kent haar bestaan sinds 1989 en werd gestart door Madeleine van Zoelen en Peter van Zonneveld, destijds ook praktijkhouders op een groot sportpark in Amsterdam. Met de jaren is de praktijk uitgebreid met huidig mede-eigenaar Ellen Gribling en werd er gewerkt in de Schoolstraat in Aalsmeer dorp. In september 2020 is de praktijk verhuisd naar de Zwarteweg. Daar wordt in een fraai pand met moderne faciliteiten gekwalificeerde fysiotherapeutische zorg geleverd.
Een dependance van de praktijk bevindt zich in Amstelveen.

Wij vertegenwoordigen met diverse specialisaties een ruim aanbod aan behandelmogelijkheden. Hierbij streven wij naar een flexibele en mensgerichte behandelaanpak. Ons credo is: Doe de juiste dingen en doe de juiste dingen goed! Dit verzorgen wij met een vast team van enthousiaste fysiotherapeuten dat gemotiveerd en toegewijd haar werk doet. Wij betrekken onze patiënten zoveel mogelijk bij de behandeling. Daarbij trachten wij hen optimaal voor te lichten. De behandelingen en oefeningen gaan gepaard met een goed gedoseerde uitleg.

Onze praktijk is vooral gericht op de zogenaamde musculo-skeletale aandoeningen. Dat zijn klachten en ongemakken die zich presenteren in of voortkomen uit het skelet, de gewrichten en de spieren. Met hoofdzakelijk fysiotherapie of manuele therapie, of soms in combinatie, wordt een behandelplan opgesteld en met de patiënt doorgesproken. Rekening houdend met de natuurlijke fysieke belasting wordt een termijn geformuleerd waarbinnen de gewenste verbetering zal plaatsvinden.

Naast de fysio- en manuele therapie worden er in onze praktijk ook een aantal andere therapieën en disciplines gepraktiseerd die bijdragen aan het verbeteren van het algemeen welbevinden. Denk hierbij aan behandelvormen als acupunctuur en dry needling. Daarnaast wordt ook aandacht besteed aan gerichte vormen van coaching. Zij allen vormen een goede aanvulling op de ingestelde fysio- en/of manueel-therapeutische behandelaanpak.

Binnen onze praktijk houden wij ons bewust verre van grote oefenzalen en fitnessruimten. Wij instrueren liever voor de juiste oefeningen en de toepassing daarvan in het dagelijks leven van de patiënt. Indien gewenst verwijzen wij naar gekwalificeerde sportscholen in de omgeving. Een sportschool waar we nauw mee samenwerken is Fit Aalsmeer

In combinatie met onze persoonlijke benadering trachten wij een sfeer te scheppen die laagdrempelig werkt en de patiënt op zijn gemak stelt. Deze, door ons wel als “huiskamergevoel” aangeduide sfeer, betekent voor ons de ideale basis van waaruit onze handen hun werk kunnen doen. Een factor die in ons ambachtelijk beroep vandaag de dag helaas nog wel eens ontbreekt.